Vývoj chrotty

Vývoj harfyVývoj LyryVývoj chrottyVývoj fidulyVývoj kvinternyVývoj žaltářeVývoj loutny


s_chrottaExistence chrotty je spolehlivě doložena již v počátku 7. století. Vznikla z keltského nástroje zvaného crwth (krjút). Byla nástrojem s krabicovou resonanční skříní složenou ze tří částí – víko, dno a luby. Jako trsací nástroj se objevuje již před asi dvěma tisíci lety, ve druhé polovině prvního tisíciletí se postupně mění na nástroj smyčcový. Původně měl pouze struny melodické laděné c2 – c1 – d1 – d2. Později se přidaly i dvě bordunové struny ležící mimo hmatník laděné g – g1. Dnes se používá nejčastěji buď kvintové nebo kvartokvintové ladění. Kobylka měla původně obě nožky stejně dlouhé opřené o horní desku, později se proměnila v nesymetrickou, přičemž kratší nožka se opírala o horní desku a druhá, delší, se skrz resonanční otvor opírala o spodní desku a nahrazovala tak funkci pozdější duše v houslích.

Chrotta byla používána k doprovodu zpěvu bardů, koncem středověku se již přestala používat. Ve Walesu, Irsku případně i ve Skotsku je ale v lidové hudbě používána dodnes, avšak převážně jen jako nástroj smyčcový. (Příběh s chrottou)

__________________
prameny:

Hutter, J.: Hudební nástroje, Praha, František Novák, 1945

Čížek, B.: Hudební nástroje, Aventinum, 2002

Kurfürst, P.: Hudební nástroje, Praha, Togga, 2002

Modr, A.: Hudební nástroje, Praha, Editio Supraphon, 1982

 

Komentáře jsou uzavřeny.