•      Pavel Josef Macků   phone: +420 737 836 256  (cz, en)  /   music@oldharp.com  (cz, en, fr, de, it)

Dějiny fiduly

Vývoj harfyVývoj LyryVývoj chrottyVývoj fidulyVývoj kvinternyVývoj žaltářeVývoj loutny


vývoj fidulySmyčcové nástroje se do Evropy dostaly z Asie ve druhé polovině prvního tisíciletí n.l. Dějiny fiduly, jako jedné z vývojových větví těchto nástrojů rozeznívaných smyčcem, začínají v 10. století. Hra na fidulu patřila k základním dovednostem každého muzikanta. Fidula má horní i spodní desky ploché spojené pomocí lubů na které pak navazuje krk s hmatníkem. Otvor v resonanční desce byl zprvu kruhový, ale záhy se mění ve dva otvory tvaru písmene C, což je ze zvukového hlediska u smyčcových nástrojů výhodnější. Rané fiduly mívaly jednu strunu, později tři až se nakonec jejich počet ustálil na pěti. Ladění fiduly se také vyvíjelo, v polovině 13. století se používala různá ladění, nejběžnějším bylo: D – G – g – d1 – d1, později se používala také ladění kvartokvintová. V hudbě se udržela až do 16. století. (Příběh s fidulou)

____________________

prameny:

Hutter, J.: Hudební nástroje, Praha, František Novák, 1945

Čížek, B.: Hudební nástroje, Aventinum, 2002

Kurfürst, P.: Hudební nástroje, Praha, Togga, 2002

Modr, A.: Hudební nástroje, Praha, Editio Supraphon, 1982

Komentáře jsou uzavřeny.