•      Pavel Josef Macků   phone: +420 737 836 256  (cz, en)  /   music@oldharp.com  (cz, en, fr, de, it)

O chrottě

O harfěO nástroji krále DavidaO chrottěO fiduleO kvinterněO žaltářiO loutně


Dagdova kouzelná chrotta

o_crwthDagda byl králem Tuatha De Danann, rasy vílích lidí. Vlastnil kouzelnou chrottu, kterou měl stále při sobě, bral si ji s sebou i do bitvy. Po druhé bitvě na Moituře mu ji však ukradli prchající nepřátelští Fomoriáni. Jakmile zjistil, že o chrottu přišel, ihned se ji vydal získat zpět. Nenápadně se vkradl do fomoriánského tábora, kde se hlučně jedlo a pilo. Ode dveří hodovní síně viděl skrz kouř a svíčky obrys své chrotty visící na zdi. Dagda směle vstoupil do místnosti a na svůj nástroj zavolal:

„Pojď, Daurdablo, bručoune sladký jak jablko. Pojď, Coir – cethair – chuir, čtyřúhlá obrubo harmonie. Pojďte léto a zimo, z úst harf a dud!“

Chrotta ihned přeletěla přes celou síň a přistála Dagdovi v ruce. Dagda pak položil prsty na struny. Nejdříve zahrál Goldtrai a všichni přítomní se dali do pláče a bědovali nad svou porážkou. Pak zanotoval Gantrai, nálada všech ve spolek se ihned změnila a všichni se začali smát, veselit a radostně popíjet. Nakonec Dagda spustil Suantrai a válečníci upadli do hlubokého spánku. Pak se Dagda se svou chrottou tiše vytratil.

(Z knihy: Hamiltonová C., Eddy, S.: Tajemný svět Keltů, Zonner Press, Brno, 2009)

(Pozn. V překladu původního textu se sice mluví o harfě, ale i ze slov samotného Dagdy vyplývá, že šlo o raný typ nástroje, který odpovídá právě chrottě (crwth) – viz. „…čtyřúhlá obrubo harmonie…“, dále také i výše zmíněná kniha na str. 133 a mnohá další literatura.)

Komentáře jsou uzavřeny.