•      Pavel Josef Macků   phone: +420 737 836 256  (cz, en)  /   music@oldharp.com  (cz, en, fr, de, it)

O nástroji krále Davida

O harfěO nástroji krále DavidaO chrottěO fiduleO kvinterněO žaltářiO loutně


V Bibli Kralické se Davidův nástroj uvádí jako harfa, v jiných překladech jako citera, ale v některých vyobrazeních je představován lyrou.

Verše z Bible Kralické:

1 Samuelova 16:23
„I bývalo, že kdyžkoli napadal duch Boží Saula, David, bera harfu, hrával rukou svou; i míval Saul polehčení, a lépe mu bývalo, nebo ten duch zlý odstupoval od něho.“

1 Samuelova 18:10
„Stalo se pak druhého dne, že duch Boží zlý napadl Saula, a prorokoval u prostřed domu svého, a David hral rukou svou jako i jindy vždycky. Saul pak měl kopí v ruce své.“

1 Samuelova 19:9
„V tom duch Hospodinův zlý napadl Saula, kterýž v domě svém seděl, maje kopí své v ruce své, a David hrál rukou před ním.“

Komentáře jsou uzavřeny.